Inkurajime

Rruga për një jetë të lirë dhe të pastër!

Po t`i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. – 1 e Gjonit 1:9

Para se Hollywoodi të xhirojë një film, ka shumë punë që duhen bërë përpara se kamerat të filmojnë. Duhet të ndizen dritat, të hartohet një plan për në skenë dhe kamerat të vendosen në vendet e duhura, në mënyrë që çdo gjë të jetë  perfekte. Njerëzit e quajtur “asistentë” bëjnë gjithë punën përgatitore në vend të yjeve të kinematografisë.  Çdo gjë është gati për ta që të shfaqen për aksion! Asistenti është thjesht një zëvendësues për aktorin, por që bën punën e vërtetë.

Priftërinjtë në Dhiatën e Vjetër në Bibël  ishin pak a shumë si asistentët. Ditë pas dite, ofronin flijime për shlyerjen  e mëkateve të njerëzve ndërsa prisnin Shpëtimtarin  e premtuar, i cili do ti falte vetë mëkatet. Ai nuk do të kishte nevojë për asistent, por do të paguante vetë borxhin e mëkatit , një herë e mirë. Sakrificat e priftërinjve thjesht sa e mbulonin mëkatin, por Jezusi e pagoi vetë atë borxh, një herë e përgjithmonë për gjithë njerëzimin.

Çfarë do të thotë për mua që borxhi i mëkatit tim është paguar? Do të thotë, se kur dështoj në shenjtëri, egoizmin tim të dëshpëruar dhe krenarinë time ia dorëzoj me anë të rrëfimit Jezusit  dhe ai e largon turpin tim. Për shkak se Ai  vdiq  dhe u ringjall, unë jam e falur njësoj sikur të mos kisha mëkatuar kurrë. Jam e pastër dhe e lirë – dhe ju mund të jeni gjithashtu. Dorëzojini  përpjekjet tuaja tek Jezusi dhe merrni jetën e re  që Ai ju ofron.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 99
  Nevoja jonë e përditshme për të adhuruar dhe shërbyer Zotit!Në pjesën e Torahut të kësaj jave mësojmë për punën dhe veshjet e priftërinjve (Kohanim). Çdo ditë, Kohanimët do të sakrifikonin “ofrimin e vazhdueshëm ose në hebraisht  תָמִיד ṯāmīḏ;”. “Kjo është ajo që do të ofrosh mbi altar: dy qengja motakë çdo ditë, për gjithnjë (ṯāmīḏ). Njërin prej qengjave do ta…
  Tags: të, në, për, që, dhe, mesazh, inkurajime
 • 98
  Dritë në kulturën e errëtGjithmonë ka pasoja kur populli i Perëndisë ndalon së nderuari Atë dhe  nuk i bindet Fjalës së Tij. Kur izraelitët ia kthyen shpinën Perëndisë, Zoti u hoqi dorën e tij mbrojtëse. Dhe ata përfunduan si viktima të terroristëve të kohës së tyre, babilonasve. Lexoni librin  e Habakukut se çfarë thotë…
  Tags: të, dhe, për, në, mesazh, inkurajime
 • 98
  Çfarë rëndësie ka Izraeli në profecitë Biblike?Izraeli është pjesë e rëndësishme e planit të Zotit dhe për këtë duhet të jemi gjithmonë në dakortësi me Zotin. Mësuesi i Biblës, Baruch Korman nga Izraeli gjatë një interviste dhënë përmes skype-it për TV7 Albania ndan interpretimin biblik duke nisur nga Libri i Zanafillës. Sipas tij, Zoti na tregon për Izraelin…
  Tags: të, dhe, në, për, mesazh, inkurajime
 • 98
  Sakrifica e plotë dhe përfundimtare!“Dhe Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legenë; dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes dhe ia lexoi popullit, i cili tha: «Ne do të bëjmë tërë ato që ka thënë Zoti dhe do t’i bindemi». Pastaj Moisiu mori gjakun,…
  Tags: të, dhe, që, për, mesazh, inkurajime
 • 98
  Perëndia ka një plan madhështor për ju!Por secili të shqyrtojë veprën e tij dhe atëherë do të ketë të mburrurit vetëm për veten e tij dhe jo për tjetrin. – Galatasve 6:4 Duhet ta ndalojmë veten së krahasuari me të tjerët, sepse Perëndia nuk do që të jemi të irrituar dhe të ndihemi të pavlerë për bekimet…
  Tags: të, për, që, dhe, mesazh, inkurajime
Comments