Inkurajime

Rruga për një jetë të lirë dhe të pastër!

Po t`i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. – 1 e Gjonit 1:9

Para se Hollywoodi të xhirojë një film, ka shumë punë që duhen bërë përpara se kamerat të filmojnë. Duhet të ndizen dritat, të hartohet një plan për në skenë dhe kamerat të vendosen në vendet e duhura, në mënyrë që çdo gjë të jetë  perfekte. Njerëzit e quajtur “asistentë” bëjnë gjithë punën përgatitore në vend të yjeve të kinematografisë.  Çdo gjë është gati për ta që të shfaqen për aksion! Asistenti është thjesht një zëvendësues për aktorin, por që bën punën e vërtetë.

Priftërinjtë në Dhiatën e Vjetër në Bibël  ishin pak a shumë si asistentët. Ditë pas dite, ofronin flijime për shlyerjen  e mëkateve të njerëzve ndërsa prisnin Shpëtimtarin  e premtuar, i cili do ti falte vetë mëkatet. Ai nuk do të kishte nevojë për asistent, por do të paguante vetë borxhin e mëkatit , një herë e mirë. Sakrificat e priftërinjve thjesht sa e mbulonin mëkatin, por Jezusi e pagoi vetë atë borxh, një herë e përgjithmonë për gjithë njerëzimin.

Çfarë do të thotë për mua që borxhi i mëkatit tim është paguar? Do të thotë, se kur dështoj në shenjtëri, egoizmin tim të dëshpëruar dhe krenarinë time ia dorëzoj me anë të rrëfimit Jezusit  dhe ai e largon turpin tim. Për shkak se Ai  vdiq  dhe u ringjall, unë jam e falur njësoj sikur të mos kisha mëkatuar kurrë. Jam e pastër dhe e lirë – dhe ju mund të jeni gjithashtu. Dorëzojini  përpjekjet tuaja tek Jezusi dhe merrni jetën e re  që Ai ju ofron.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Dritë në kulturën e errëtGjithmonë ka pasoja kur populli i Perëndisë ndalon së nderuari Atë dhe  nuk i bindet Fjalës së Tij. Kur izraelitët ia kthyen shpinën Perëndisë, Zoti u hoqi dorën e tij mbrojtëse. Dhe ata përfunduan si viktima të terroristëve të kohës së tyre, babilonasve. Lexoni librin  e Habakukut se çfarë thotë…
  Tags: të, dhe, për, në, mesazh, inkurajime
 • 98
  Të sjellësh ndryshimin!Personi që zgjedh t’i bindet Perëndisë mund të ketë një impakt  të madh në jetën e të tjerëve. Ezekieli 13:1-16 Në librin e Ezekielit, Perëndia thotë: ” Unë kërkova midis tyre një burrë që të ndërtonte një mur dhe t’i dilte për zot vendit, që unë të mos e shkatërroja,…
  Tags: të, që, në, dhe, një, mesazh, inkurajime
 • 98
  Çfarë rëndësie ka Izraeli në profecitë Biblike?Izraeli është pjesë e rëndësishme e planit të Zotit dhe për këtë duhet të jemi gjithmonë në dakortësi me Zotin. Mësuesi i Biblës, Baruch Korman nga Izraeli gjatë një interviste dhënë përmes skype-it për TV7 Albania ndan interpretimin biblik duke nisur nga Libri i Zanafillës. Sipas tij, Zoti na tregon për Izraelin…
  Tags: të, dhe, në, për, mesazh, inkurajime
 • 96
  Lëreni Stuhinë Të QetësohetPerëndia është për ne një strehë dhe një forcë [i fuqishëm dhe i padepërtueshëm për tundimin], një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit…- Psalmeve 46:1-2 Kam kaluar shumë stuhi në jetën…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
 • 95
  Fryma në neFryma punon vazhdimisht për t’i bërë besimtarët të ngjashëm me imazhin e Krishtit, në mënyrë që  të ndikojnë tek jobesimtarët. Romakëve 8:1-17 Nëse jeni besimtar në Jezu Krishtin, Fryma e Perëndisë është duke vepruar në ju, pavarësisht nëse e ndjeni praninë e Tij apo jo. Ai po i transformon  të…
  Tags: të, në, një, që, dhe, për, mesazh, inkurajime
Comments