Mesazh

të rritesh në aftësinë e dallimit

Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e urtësisë dhe e zgjuarsisë…nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të japë vendime sipas fjalëve që thuhen. – Isaia 11:2-3

Jezusi jetoi një jetë me aftësi dalluese. Dallimi i Tij nuk bazohej në ndjeshmëritë sipërfaqësore të mishit, por ishte rezultat i bashkësisë intime dhe marrëdhënies me Atin e Tij Perëndi.

Kjo dhuratë e njëjtë e dallimit është e disponueshme edhe për ne përmes marrëdhënies me Perëndinë.

Pra, si funksionon? Përpara se të bëni diçka, duhet të kontrolloni me frymën tuaj të shikoni nëse gjërat që po bëni janë të mira. Nëse keni paqe, atëherë bëjeni. Por nëse nuk ndiheni rehat, të pështjelluar apo të acaruar, qëndroni në heshtje.

Për shembull, kur kam qënë në dyqan gati për të blerë diçka, përpara se të paguaja, ndjeja një trazirë në frymën time, si një shtysë e lehtë nga Fryma e Shenjtë që më thoshte të mos e blija.

Ngazëllimi për momente të tilla është që çdo herë që zgjedhim të dëgjojmë dhe të ndjekim shtysën e Frymës së Shenjtë, fryma jonë forcohet në Perëndinë dhe fuqia e Tij çlirohet përherë e më shumë për të ndërhyrë në jetën tonë me frytin e Frymës.

Derdhuni në Frymën e Shenjtë dhe ndiqni shtyrjen e Tij dhe do të zhvilloheni në të njejtën mrehtësi që pati edhe Jezusi.

Lutje

Perëndi, unë nuk dua të bëj vendime bazuar në dëshirat sipërfaqësore të mishit tim. Unë dua të eci në dallim. Ndërsa kontrolloj me Ty vendimet e mia, largo dëshirat e mia që nuk janë prej Teje dhe më jep paqe të të ndjek në rrugën Tënde.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  3 udhëzime për t'u përballur efektivisht me stresin nga Dr. Harold SalaTensioni në vetvete, nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Kujtoni, violina ka bukurinë e tingullit, për shkak të tensionit të telave, ndërsa harku i përshkon butësisht ata; por tesioni i madh, do t’i këpusë telat. Në thelb, ka tre reagime ndaj stresit në jetën e sotme. I pari është…
  Tags: të, në, që, dhe, mesazh
 • 100
  mbjellja dhe korrja…sepse ç’të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë. – Galatasve 6:7 Shkrimi na thotë qartë që do të korrim atë që mbjellim. Kjo zbatohet për fermerët dhe të mbjellat. Shumë njerëz e dinë që zbatohet edhe tek të dhënët e parave dhe të qënit bujarë. A e dini që…
  Tags: të, që, dhe, në, mesazh
 • 98
  Ai është i fortë në dobësi.Por Ai më tha: “Hiri im (favori, mirësia dhe mëshira ime) të mjafton (i mjaftueshëm kundër çdo rreziku dhe të aftëson të përballosh telashet burrërisht), sepse fuqia ime përsoset (përmbushet dhe plotësohet) në dobësi.”… – 2 Korintasve 12:9 I dobët apo i fortë? Nëse do të zgjidhnit një nga këto…
  Tags: të, në, dhe, që, mesazh
 • 98
  përballja me zhgënjiminNënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të arratiset prej jush! – Jakobi 4:7 Shumë të krishterë po ndihen të shkurajuar dhe të dëshpëruar sepse nuk kanë mësuar si të përballen me zhgënjimin. Nuk është vullneti i Perëndisë për të jetuar në zhgënjim, dëshpërim apo shkurajim, për asnjë ditë.…
  Tags: të, dhe, në, mesazh
 • 98
  Si të studiosh Biblën?Nëse dëshironi që të shihni ndryshime në fusha të jetës suaj, mësoni se si ta studioni vërtet Biblën. Përse duhet ta studioj Biblën? Bibla nuk është libër i zakonshëm. Fjalët brenda faqeve të Tij janë si një ilaç për shpirtin tuaj. Ato kanë fuqinë të ndryshojnë jetën tuaj, sepse në…
  Tags: të, që, në, mesazh
Comments