Inkurajime

Të Ruash Zemrën

Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes dhe mbi çdo gjë tjetër, sepse nga ajodalin burimet e jetës. – Fjalët e Urta 4:23

Te Libri i Fjalëve të Urta 4:23 thuhet të ruash zemrën tënde me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Mendoni pak. Çfarë është apo keni në zemrën tuaj, gradualisht do të shfaqet në jetën tuaj të përditshme. Çfarëdo që është apo keni brenda në zemër, do të dalë jashtë. Do ta gjejë rrugën për të dalë jashtë dhe të gjithë dhe çdokush
mund ta shohë.

Ndaj është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme të vëzhgojmë gjërat që lejojmë të hyjnë brenda nesh, të cilat formojnë zemrën tonë. Unë nuk dua diçka të ndyrë, mëkatare dhe egoiste të dalë jashtë dhe të dëmtojë marrëdhëniet e mia me të tjerët, dhe pa dyshim as ju nuk dëshironi.

Të ruajmë zemrën, ndër të tjera, do të thotë të mësojmë të kontrollojmë mendimet, fjalët, prirjet dhe pamjen tonë të jashtme në përgjithësi. Zakonisht ne shprehim çfarë mendojmë. Gjërat që themi ndikojnë te ndjenjat tona dhe kjo shfaqet në sjelljen tonë të përgjithshme.

Ju merrni vendime për çdo ditë se si do të përballoni vështirësitë, rrethanat, nëse do të keni paqe apo do të rrëzoheni në një situatë të stresuar. Kontrolloni mënyrën se si u përgjigjeni të tjerëve: me dhembshuri dhe mirëkuptim apo me gjykim dhe kryelartësi, veçanërisht kur nuk jeni dakord me ta!

Mund të përpiqeni të mbani mendimet e brendshme pa i shprehur ato, pa karakterizuar sjelljen tuaj. Megjithatë, unë mendoj që është më e lehtë të filloni me mendime të perëndishme, të mendoni gjëra të perëndishme. Kaloni kohë në praninë e Perëndisë dhe lejoni Frymën e Shenjtë të mbushë zemrën tuaj me mirësinë e Tij.

Lutje

Zot, unë dua që zemra ime të mbushet vetëm me mendime dhe dëshira prej Teje. Ndërsa shpenzoj më tepër kohë në praninë Tënde dhe të përqëndrohem vetëm tek Ty, unë e di që zemra ime do të ndryshojë për mirë, duke ndikuar gjithë jetën time në mënyrë të perëndishme.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Rëndësia e së VërtetësRevizionistët historianë dhe studiuesit liberalë të Biblës po përpiqen t’i shtojnë vlera moderne Fjalës së Perëndisë dhe fakteve historike. Dhe heqin copat që nuk u pëlqejnë. Le të jemi të vetëdijshëm për një gjë: Nëse vazhdojmë kështu si e kemi nisur, do të përfundojmë me një tufë gënjeshtrash dhe fëmijët…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
 • 98
  Lëreni Stuhinë Të QetësohetPerëndia është për ne një strehë dhe një forcë [i fuqishëm dhe i padepërtueshëm për tundimin], një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit…- Psalmeve 46:1-2 Kam kaluar shumë stuhi në jetën…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
 • 98
  Jeta Para HiritPavarësisht nëse ndjekin mëkatin apo mirësinë, njerëzit janë pa shpresë, përveçse shpresës në Krishtin. Efesianëve 2:1-3 Hiri është dashuria e pamerituar që Perëndia u tregon njerëzve mëkatarë. Ai e shprehu këtë dashuri nëpërmjet vdekjes sakrifikuese të Birit të Tij dhe ajo bëhet e jona kur e pranojmë Jezu Krishtin si…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
 • 98
  Ku ndodhet Mbretëria e Qiellit?Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë: “Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!“-Mateu 4 :17 Jezusi foli shpesh për “Mbretërinë e Qiellit” ndërsa ishte ende në Tokë, duke thënë se ishte këtu, pikërisht tani (Mateu 4:17). Pra, a është Mbretëria e Perëndisë e tashme apo e ardhme?…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
 • 97
  Çfarë do të thotë që Shkrimi është i gjallë?Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.-Psalmi 119 : 105 Që të jetojmë sipas Biblës, duhet të dimë se Fryma e Shenjtë na flet përmes shkrimit.  Hebrenjve 4:12 na tregon se Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Kjo ndodh sepse Fryma e Shenjtë…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
Comments