Mesazh

Vazhdo përpara

Vëllezër, unë, nuk e llogaris veten time se e kam kapur [ende], por një gjë po bëj [është një nga aspiratat e mia]: duke harruar ato që kam lënë pas, dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas syn- imin [suprem dhe qiellor], drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. (FILIPIANËVE 3:13‑14)     Marrëdhëniet tona me Perëndinë janë progresive dhe ne të gjithë kalojmë nga një nivel tek tjetri. Asnjëri prej nesh nuk është “mjeshtër” në komunikimin me Perëndinë sepse nuk ka kufij në thellësinë e marrëdhënies që ne mund të kemi me Të; ajo vetëm vazhdon të rritet, bëhet më e thellë, vazhdon të forcohet.

Aftësia jonë për të dëgjuar zërine Tij zhvillohet me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës dhe me praktikë, ne bëhemi më të mirë në ndarjen e zemrës me Perëndinë dhe bëhemi më të aftë dhe më me përvojë në dëgjimin e zërit të Tij dhe në të kuptuarit e asaj që Ai po na thotë. Ne asnjëherë nuk bëhemi ekspertë të çertifikuar në lutje dhe kurrë nuk ndalojmë së mësuari si të komunikojmë me Perëndinë; përvojat tona bëhen më të pasura dhe më të mira.

Perëndia ka kaq shumë për ju, dhe megjithëse nuk keni mbërritur ende në destinacionin përfundim

tar, ju mund të falenderoni Perëndinë që jeni në shtegun që do ju çojë juve atje. Për sa kohë bëni progres, nuk ka rëndësi nëse ju jeni duke u zvarritur, duke ecur ose duke vrapuar. Vetëm vazhdoni përpara!

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Ju jeni në rregull dhe në shtegun e duhur.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 96
  të mbushur me paqe dhe gëzimDhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim (përmes përvojës suaj në besim), që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. – Romakëve 15:13 Disa vite më parë, kalova një periudhë kohë të vështirë, nuk kisha gëzim dhe…
  Tags: të, dhe, në, që, më, ju, nuk, mesazh
 • 94
  Ai është i fortë në dobësi.Por Ai më tha: “Hiri im (favori, mirësia dhe mëshira ime) të mjafton (i mjaftueshëm kundër çdo rreziku dhe të aftëson të përballosh telashet burrërisht), sepse fuqia ime përsoset (përmbushet dhe plotësohet) në dobësi.”… – 2 Korintasve 12:9 I dobët apo i fortë? Nëse do të zgjidhnit një nga këto…
  Tags: të, në, dhe, që, nuk, mesazh
 • 92
  mbjellja dhe korrja…sepse ç’të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë. – Galatasve 6:7 Shkrimi na thotë qartë që do të korrim atë që mbjellim. Kjo zbatohet për fermerët dhe të mbjellat. Shumë njerëz e dinë që zbatohet edhe tek të dhënët e parave dhe të qënit bujarë. A e dini që…
  Tags: të, që, dhe, në, mesazh
 • 91
  Zot, ti je burimi im!Përmbushja dhe kënaqësia e vërtetë përcaktohet më tepër nga qëndrimi dhe përgjigjet tona sesa nga rrethanat tona. Dhe për shkak se Pali e kishte mësuar këtë sekret, ai ishte në gjendje të përjetonte gëzim dhe paqe në çdo lloj situate. Apostulli e kuptoi se çfarë do të thoshte të jetoje…
  Tags: të, dhe, që, në, mesazh
 • 91
  të rritesh në aftësinë e dallimitFryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e urtësisë dhe e zgjuarsisë…nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të japë vendime sipas fjalëve që thuhen. – Isaia 11:2-3 Jezusi jetoi një jetë me aftësi dalluese. Dallimi i Tij nuk bazohej në ndjeshmëritë sipërfaqësore të mishit, por ishte…
  Tags: të, në, dhe, që, mesazh
Comments