Videos

MercyMe – Dear Younger Me

Këngëtari Bart Millard i grupit MercyMe ka shkruar gjëra thellësisht personale në këngën “Dear Younger Me” si një mënyrë për të folur për viktimat e abuzimit. Duke thënë se nuk është faji i tyre dhe gjërat mund të bëhen më mirë. Ai është rritur me një baba abuziv por tregon që pasi babai i tij njohu Perëndinë, marrëdhënia midis tyre u transformua.

Facebook Comments