Videos

VERIDIA – “Pretty Lies” feat. Matty Mullins

“Ne refuzojmë të besojmë përkufizimin e dikujt tjetër për bukurinë apo suksesin dhe shpresojmë që kjo këngë të kujtojë dëgjuesit të duan çdo pjesë tyren, dobësitë tona na bëjnë të përkryer, ashtu sikurse jemi krijuar. Faleminderit shumë që po dëgjoni këngën tonë, Gënjeshtra të Këndshme.” VERIDIA

Facebook Comments