Sot do të flasim për martesën në këndveshtrimin e vetë Mjeshtrit, Jezusit. Ne jetojmë në një epokë ku martesa midis një burri e një gruaje konsiderohet si një gjë dalë jashte mode, një gjë e vjetër.

Facebook Comments