Do të vazhdojmë edhe sot me disa mëkate që Jezus Krishti nuk i donte dhe Ai nuk do qe t’i kemi edhe ne. Sot do të flasim për Krenarinë, do të shohim pak më shumë se çfarë është në të vërtetë mëkati. Mëkati na shkatërron më shumë se çdo sëmundje tjetër…

Facebook Comments