Do të flasim sot në vazhdim për disa mëkate që janë më të veçante. Për një mëkat që duam të flasim sot është Krenaria. Cfarë quhet mëkat? Ai na shkatërron më shumë se çdo lloj sëmundje. Ai ka sjelle kaos dhe hutime në gjithe botën. Zgjidhja gjëndet tek shpëtimi nga mëkati…

Facebook Comments